Venteværelse

Privatlivspolitik

Fortrolighed og opbevaring af informationer

Jeg har tavshedspligt ift. det, du fortæller under samtalerne, og det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig, og det vi taler om.

Ny europæisk lovgivning, á 25/5-2018, kræver at jeg informerer dig om følgende:

1. Hvilke oplysninger?

Jeg noterer og gemmer oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for vurdering og behandling.

De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de sociale og helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, f.eks. kommune, din sundhedforsikring eller læge.

Oplysningerne anvendes til brug for god samtale eller behandling, og de administrative funktioner, der er forbundet hermed

Jeg registrerer oplysninger om dig til brug for afregnings formål.

Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Jeg har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt.

2. Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg oplysningspligt, for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt.

De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalings formidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Der videregives kun de oplysninger, som har betydning for behandling af din sag, og kun med dit samtykke.

Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jfr. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregnings formål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.

Cookiepolitik

Når du besøger denne hjemmeside registreres dit besøg og dele af din adfærd på hjemmesiden i din browser i form af en cookie.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille fil som indeholder en identifikation af enheden over for de hjemmesider du besøger. Filen indeholder ikke personlige oplysninger om dig, ej heller følsomme oplysninger, men benyttes eksempelvis til udvalgte funktionaliteter på hjemmesider og til at genkende tilbagevendende besøgende med henblik på statistik til forbedring af hjemmesiderne.

Hvad bruges cookies til på denne hjemmeside?

  • statistik over besøgende
  • at lagre dit samtykke til cookies

Hvorfor bliver jeg bedt om at afgive samtykke til brug af cookies?

I henhold til bekendtgørelsen om cookies skal virksomheder indhente samtykke til anvendelse alle cookies, der ikke er teknisk nødvendige for at benytte hjemmesiden. I dette tilfælde benyttes der både cookies til nødvendige funktionaliteter på hjemmesiden og cookies til statistik-formål, hvilket du skal afgive samtykke til.

Hvem giver jeg samtykke til?

Du giver samtykke til Psykolog Tina Gents (Existens) – CVR: 36002832.

Hvis du ønsker at slette cookies

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke eller blot ikke ønsker at anvende cookies, kan du slette udvalgte eller alle cookies i din internetbrowser ved at følge en af nedenstående eksterne vejledninger. Bemærk, benytter du flere enheder (eksempelvis både computer og smartphone), skal du slette cookies på dem alle. Jeg har desværre ikke mulighed for at vejlede i hvordan dette gøres.